El Patronat
El Patronat

Els orígens de la Fira de les Garrigues

Tradicionalment la Fira de les Borges Blanques se celebrava el 17 de gener, coincidint amb la festa popular de Sant Antoni Abat. Aquest personatge religiós, conegut com a sant Antoni dels rucs, és considerat el patró dels animals domèstics i, sobretot, dels ases, cavalls i mules, és a dir, dels animals de treball, així com dels de companyia. Per la Catalunya rural, Sant Antoni havia estat la gran festa dels pagesos. A les ciutats el tenien com a patró aquells oficis que utilitzaven animals de càrrega. A les comarques pirinenques, era invocat com a protector dels ramats. (Font: Salvador Palomar, readysoft.es).

Originàriament, en aquesta data se celebrava la Fira de Sant Antoni. La diada era tan significativa que el municipi declarava el dia festiu. La Fira, també anomenada Fira dels Rucs, atreia milers de persones dels voltants de la comarca i visitants forasters, amb el principal atractiu de la desfilada de les carrosses dels Tres Tombs, que cada any s’ornamentaven amb motius agrícoles i acompanyades de cavalls.

La Fira anava llavors orientada al món agrícola i servia com a punt per a la venda d’animals, rucs, cavalls i arreaments. Cap a mitjan anys 80, les dates de la Fira es van ajornar fins al maig a causa de criteris sobre els factors climàtics de la comarca, determinats per les boires i el fred. L’organització de la Fira, la gestió de la qual pertanyia a l’Ajuntament, va voler ampliar la seva prospecció i es va adaptar als canvis socioculturals, dels sectors agrícola, industrial, de serveis i de comerç del moment, i als avantatges que el clima de la primavera aportava. Aquest fet comportar l’entrada i la diversificació d’expositors, que portaven des de maquinària agrícola, tractors i eines per als conreus, fins a cotxes i ciclomotors d’ús domèstic.

El naixement del Patronat Fira de les Garrigues

A principis dels anys 90 es va constituir el Patronat Fira de les Garrigues, un òrgan d’autogestió pertanyent a l’Ajuntament de les Borges Blanques. El Patronat tenia i té actualment les funcions de descentralitzar la gestió directa del servei de l’Ajuntament, per una banda, i la d’organitzar la Fira i gestionar la seva administració, així com l’obligació i el deure de promoure altres certàmens i desenvolupar activitats de promoció industrial, comercial, turística o de serveis, sense ànim lucratiu.

Els estatuts consten de la composició dels òrgans rectors: Junta de Govern, Consell Directiu, Presidència i Gerència.

Els representants de la Junta de Govern estan formats per:

– El president del Patronat, representat per l’alcalde de l’Ajuntament.

– 2 vicepresidents representats: la Vicepresidència Primera l’ocupa el president del Consell Comarcal, i la Vicepresidència Segona l’ocupa el delegat de la Cambra de Comerç.

– 4 vocals: el cap de l’Oficina Comarcal del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya a les Garrigues; el president d’Agrolés, el president de la Denominació d’Origen, i un regidor de l’Ajuntament designat per l’alcalde.

– El gerent del Patronat, el qual és nomenat per l’alcalde prèvia proposta del Consell Directiu.

El Consell Directiu està format pel president i els vicepresidents, i 4 vocals de la Junta de Govern, per una banda, i el secretari i el gerent del Patronat, per altra.

Correspon a la Junta de Govern l’atribució de nomenar i aprovar com a organisme autònom el pressupost anual, amb el pla d’inversions i el programa financer que el complementi, i sotmetre’l a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament.

El naixement de la Fira de les Garrigues

A finals del segle XX, es va posar en marxa la I Fira de l’Oli Verge Extra, coincidint amb la 35a Fira de les Garrigues, en mans del primer gerent del Patronat, el senyor Miquel Aixalà, que provenia de la Gerència de la Fira de Sant Miquel, i va aportar un canvi substancial a l’hora d’ampliar els horitzons de la Fira. Fins aleshores havia anat orientada a promoure el sector comercial en general i tenia la seva identitat en declivi. El 1998, doncs, es va fer un gir, un nou caire a l’estratègia de comunicació de la Fira, potenciant el sector de l’oli com a principal reclam del certamen, factor determinant i diferenciador que va marcar una nova etapa de gestió i de visió comercial. Les dates de la Fira van canviar-se novament, d’acord amb les necessitats de venda del sector de l’oli, i es va tornar a celebrar al gener. Aquesta vegada, però, es va establir que es faria caure l’última setmana del mes, ja que la boira començava a escampar.

El nom de la Fira, però, no es va canviar totalment, sinó que es va conservar el nombre d’edició que li pertocaria a la Fira tradicional de Sant Antoni, i la van anomenar “Fira de l’Oli Verge Extra i Fira de les Garrigues”, pel fet que el sector comercial quedava descobert publicitàriament. L’oli d’oliva verge extra ha existit sempre, ja que surt del primer raig, i se n’obté l’oli de millor qualitat. Aquest es va vendre com a producte diferencial publicitari del territori.

La Fira des de la seva composició del Patronat ha tingut 4 gerències, des del senyor Aixalà, que va realitzar les 8 primeres fires, passant pel senyor Otto, el senyor Gispert, i actualment ocupa el càrrec el senyor Ribalta.