TRES TOMBS – LES BORGES BLANQUES (INSCRIPCIÓ ONLINE AL PUNT 9)

DESFILADA DE CARROSSES

L’Ajuntament de les Borges Blanques CONVOCA la Desfilada de Carrosses, el qual tindrà lloc el diumenge 22 de gener de 2023 a les 12 h del migdia, coincidint amb la 60a Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra i les Garrigues. Aquesta Desfilada es regirà per les següents bases:

BASES

 1. La desfilada és oberta a qualsevol persona, agrupació o entitat que vulgui participar i que estigui domiciliada a les Borges Blanques i Terres de Ponent.

 

 1. La desfilada haurà de tenir un mínim de 5 carrosses i un màxim de 14, totes ells de les Borges i de fora de la població.

 

 1. El tema o al·legoria és lliure.

 

 1. La Comissió Organitzadora farà una valoració de les carrosses i cavallers (sense persones) a les 11.30 h del matí del mateix dia, per tal de verificar que es compleixen els mínims de qualitat i de treball necessaris per participar-hi. Les carrosses i carros han d’estar a les 11.00 h del matí a l’Avinguda Carrasco i Formiguera. RECORDEM: A LES 11.00h LES CARROSSES A L’AV. CARRASCO I FORMIGUERA.

 

 1. En cas de no complir l’apartat 4, la Comissió podrà reduir la quantitat de l’ajut a atorgar.

 

 1. Carrosses

Podran ser de tracció animal, de tracció mecànica-agrícola (tractors) i camió (tractora) i sense mides màximes preestablertes, però amb un mínim de 3 m. de llarg i 2m. d’ample. Així com un màxim de 4 m. d’alçada.

 

 1. El recorregut serà la via que circumval·la el Terrall. Tots els participants hi donaran Tres Tombs complets. Els organitzadors podran modificar aquest recorregut si ho creuen convenient per millorar la celebració de la desfilada.

 

 1. Premis

PREMIS PER PARTICIPAR A LES CARROSSES DE LES BORGES BLANQUES

Cada carrossa de les Borges presentada per una entitat  i on hi participin 15 o més persones rebrà un premi de participació de 600 €

La resta de carrosses de les Borges que no compleixin aquests requisits rebran un premi de participació de 300 €

RESTA DE CARROSSES

La resta de carrosses participants rebran un premi de participació de 300 € per cada una.

 

 1. Les inscripcions es faran a l’Ajuntament i a la pàgina web fins al dia 23 de desembre de 2022. L’ordre d’inscripció serà el valor que es prendrà com a referència per limitar el nombre de participants. INSCRIVIU-VOS-HI AQUÍ
 2. Si a partir del dia 23 de desembre les inscripcions són escasses, la Comissió Organitzadora podrà convidar alguna carrossa de fora de la comarca sempre que compleixi els mínims de qualitat.
 1. Qualsevol aspecte que pugui plantejar-se no contemplat en les bases precedents, serà decidit i de responsabilitat exclusiva de la Comissió Organitzadora.
 1. El fet d’inscriure’s i de participar, significa l’acceptació d’aquestes bases, entenent que si no compleixen els mínims requisits exigits a les bases, pot ser que la Comissió Organitzadora els hi denegui el premi de participació.

 

Les Borges Blanques, octubre de 2022

 

* Per qualsevol consulta podeu adreçar-vos als telèfons: 973/142850  o bé  973/142805