BASES DEL CONCURS DEL PREMI DEL PÚBLIC AL MILLOR OLI DE LA FIRA DE L’OLI QUALITAT VERGE EXTRA I LES GARRIGUES

 

  1. OBJECTIU DEL PREMI

El Patronat Fira de les Garrigues convoca aquest Premi entre els expositors de la Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra i les Garrigues a l’efecte de servir com a promoció de l’oli verge extra entre els consumidors, per conèixer la seva opinió i per incentivar els productors en la continuada millora del producte.

 

  1. PARTICIPANTS

Poden participar en aquest concurs tots aquells expositors que constin inscrits a la Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra i les Garrigues.

 

  1. OLIS ADMESOS

Els olis admesos al concurs han de ser d’oliva verge extra i de l’actual campanya. No s’admetran olis infusionats. Només s’admetran 3 olis diferents per productor.

Els productors d’oli han de comunicar amb antelació a l’organització de la Fira quins olis presentaran al premi i aquests ha d’estar a la venda a la mateixa Fira. Els olis inscrits al concurs han de procedir necessàriament d’una ampolla sellada de 250 ml o de més capacitat.

 

  1. INSCRIPCIÓ

Has seleccionat participar a l’Espai Olibar i al Premi del Públic al Millor Oli de la Fira. En breu t’enviarem un formulari per a que poguis especificar les característiques tècniques del teu oli. No s’acceptarà cap oli que no hagi estat prèviament registrat almenys dues setmanes abans de l’inici de la Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra i les Garrigues.

 

  1. ENTREGA DE L’OLI

Caldrà fer entrega de 6 ampolles de 250 ml o més de l’oli que s’ha entrat a concurs a les Oficines del Patronat de la Fira, ubicades al pavelló comercial, el dijous previ a l’inici de la Fira de Qualitat Verge Extra i les Garrigues. En cap cas s’acceptarà a concurs cap altre oli que no sigui el que prèviament s’hagi registrat amb el formulari prèviament citat. En el cas que s’esgoti l’oli aportat, l’organització demanarà al productor que en subministri més. En cap cas el mateix productor podrà reposar el seu oli en una ampolla ja utilitzada; l’organització de la Fira disposarà d’una hostessa destinada a realitzar aquestes tasques.

 

  1. PREMIS I DETERMINACIÓ DELS GUANYADORS

Durant els dies de Fira es farà el recompte de les butlletes introduïdes a l’urna a les 18 h del vespre. L’últim dia de la Fira, s’entregarà el Premi del Públic al Millor Oli de la Fira a l’oli més votat durant els tres dies de Fira.

El guanyador del Premi del Públic al Millor Oli de la Fira es farà Públic l’últim dia de la Fira durant l’acte de clausura de la Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra i les Garrigues a partir de les 19 h.

 

  1. JURAT

L’oli guanyador serà escollit pel públic assistent a la Fira mitjançant les butlletes de participació ubicades només a l’espai Oli Bar, aquestes han de ser emplenades en aquest espai per ser vàlides. L’Organització es reserva el dret de treure del concurs a qualsevol butlleta que vingui emplenada de fora d’aquest espai, així mateix cap expositor podrà disposar d’aquestes butlletes al seu estand. Recordem que l’Espai Olibar està ubicat al Pavelló de l’Oli, i que estarà controlat en tot moment per les hostesses de la Fira i l’equip de Fira.

 

  1. CONDICIONS DE LLIURAMENT DELS PREMIS

El Premi Final del Públic al Millor Oli de la Fira consistirà en un diploma acreditatiu com a PREMI DEL PÚBLIC AL MILLOR OLI QUALITAT VERGE EXTRA DE LA 60a EDICIÓ DE LA FIRA DE L’OLI I LES GARRIGUES.

El Premi del Públic al Millor Oli de la Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra es lliurarà a l’oli que més vots hagi rebut durant els tres dies de Fira, a l’espai gastronòmic durant la cloenda de la Fira.

 

  1. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Queda establert i ben entès què, en tot cas, la participació al Premi comporta l’acceptació d’aquestes bases i condicions. L’incompliment d’alguna de les bases donarà lloc a l’exclusió total del productor i el seu oli del Premi.

Els concursants poden consultar les bases del sorteig a la pàgina web del Patronat de la Fira de l’Oli (www. firaoli.cat).

 10. PROTECCIÓ DE DADES

La cessió de drets d’imatge es realitza de manera gratuïta, exclusiva, indefinida i amb àmbit mundial. Amb aquesta finalitat, s’entén per cessió de drets d’imatge la facultat d’explotar la imatge i el nom del guanyador, entenent per imatge el seu rostre i trets físics distintius.