CONCURS D’OLI D’OLIVA VERGE EXTRA DE GRANS PRODUCTORS (formulari d’inscripció al punt 9)

BASES DEL CONCURS D’OLI D’OLIVA VERGE EXTRA PATRONAT FIRA LES GARRIGUES

1.- OBJECTIU DEL CONCURS

El Patronat Fira de les Garrigues convoca aquest concurs entre els grans productors d’oli d’oliva verge extra que participen com a expositors en la Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra i les Garrigues d’aquest any als efectes de servir com a promoció entre els consumidors i com a instrument per millorar el coneixement i la qualitat d’aquests olis, així com d’incentivar els productors en la continuada millora del producte.

2.- PARTICIPANTS

Podran participar en aquest concurs tots aquells expositors que constin inscrits en aquesta edició de la Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra i les Garrigues i la seva producció d’oli superi els 3,000 litres.

3.- OLIS ADMESOS A CONCURS

 • S’admeten a concurs els olis d’oliva de la categoria verge extra.

 • Els olis presentats al concurs han de procedir necessàriament d’un lot homogeni a granel de la campanya d’aquest any de més de 3.000 litres, que s’han d’haver obtingut d’olives recollides a la zona d’on en són productors.

 • L’oli presentat a concurs ha de procedir d’un lot amb identificació d’origen i pràctiques d’elaboració; és a dir, ha d’estar identificat en varietats, finques o zona de procedència, data de collita i molturació de les olives i condicions de processament.

 • Les empreses amb olis finalistes es comprometen a envasar i posar a la venda aquest oli durant la Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra. El personal de la Fira ha de saber, en el moment de recollida de les mostres, el número o números de LOT amb el qual el productor vendrà l’oli finalista a la Fira.

 • Les empreses poden participar al concurs de grans productors i/o al concurs de petits productors, però no s’admetrà que es presenti una mateixa mostra d’oli a les dues categories.
 • Cada empresa pot presentar fins un màxim de 3 olis per concurs.

4.- INSCRIPCIÓ

El preu de la inscripció és de 10,00 € per mostra d’oli presentada. Aquest cost és per sufragar les despeses de recollida, els envasos que s’utilitzen i les anàlisis corresponents.

Cada concursant ha d’emplenar la corresponent fitxa d’inscripció, inclosa en el punt 9 d’aquestes bases, amb la totalitat de les dades que se sol·liciten i trametre-la al Patronat de la Fira (esmentant l’adreça, el telèfon i el correu electrònic).

El termini d’inscripció al concurs finalitza el 15/12/2022.

5.- RECOLLIDA DE MOSTRES

 • a) El Patronat de la Fira enviarà personal per a la recollida de les mostres a les instal·lacions de l’entitat inscrita al concurs, que comprovarà els nivells del dipòsit d’oli presentat a concurs i n’aixecarà l’acta corresponent (capacitat tina, identificació origen i pràctiques d’elaboració i també número de LOT que figurarà a l’envàs de venda del producte).

 • b) Per cada oli presentat al concurs es necessitaran del dipòsit 4 mostres de 1/2 litre, que seran etiquetades i segellades. Els olis s’identificaran amb una etiqueta, en la qual constarà el codi aleatori assignat i la data de presa de mostra. La correspondència entre la identificació dels olis i el codi assignat quedarà reflectida a l’acta de presa de mostres.

 • c) Una mostra de 1/2 litre serà per a l’avaluació sensorial. Una segona mostra de 1/2 litre serà per a l’anàlisi química. Una tercera mostra es reservarà com a mostra de seguretat. El participant a concurs serà el dipositari de la quarta mostra de 1/2 litre.

 • d) La presa de mostres està prevista per als dos dies posteriors a la finalització del termini d’inscripció.

6.- JURAT I CATEGORIES

Els olis d’oliva de qualitat verge extra presentats a concurs es dividiran en 3 categories segons les característiques:

– Fruitat Verd Amarg

– Fruitat Verd Dolç

– Fruitat Madur

El jurat que valorarà les mostres serà el Panell Oficial de Tast d’Olis Verges d’Oliva de Catalunya. Els membres del panell de tast que tinguin relació directa amb les empreses que presenten olis a concurs, com ara treballadors o assessors de les empreses o socis de les cooperatives, no poden participar en el jurat d’aquests premis.

El concurs s’organitza en DOS fases.

1a FASE DEL CONCURS

La primera la desenvolupa el Panell Oficial de Tast a la seva seu i consistirà a tastar (tast organolèptic) tots els olis inscrits per a seleccionar els olis finalistes i guanyadors de cadascuna de les categories. S’utilitzarà en aquesta fase el full de valoració sensorial descrit en el Reglament de UE 2568/91 i posteriors modificacions. Simultàniament es farà una anàlisi química. El resultat en condició de finalista del tast organolèptic es comunicarà només als productors que hagin obtingut la qualitat de finalista segons el criteri del Panell Oficial de Tast de Catalunya.

Els olis finalistes posats a la venda durant la Fira portaran una etiqueta amb menció de la seva condició de finalista. El patronat de la Fira acordarà amb l’empresa el nombre d’etiquetes que es necessiten en funció del volum unitari dels envasos, les quals etiquetes s’entregaran en el moment de l’envasat de l’oli, que podrà estar supervisat.

2a FASE DEL CONCURS

L’organització passarà a recollir per les mateixes instal·lacions del productor dues mostres dels envasos etiquetats com a finalistes i també entregarà les etiquetes de finalistes durant el dilluns o dimarts de la mateixa setmana de la fira. Les mostres hauran de coincidir amb el número de LOT prèviament comunicat a l’organització i que consta com a presentat al concurs de l’oli.

L’organització portarà una mostra a analitzar químicament i l’altra es quedarà en possessió de la Fira de l’Oli. Els resultats de l’anàlisi química determinaran si l’oli etiquetat i posat a la venda coincideix amb les mostres presentades a la primera fase del concurs.

En el cas que l’anàlisi química determini que no correspon amb la mostra presentada a concurs en la fase inicial, l’oli del productor quedarà fora de concurs i s’escollirà entre els finalistes, segons la puntuació facilitada pel Panell de Tast, un altre oli de la mateixa categoria com a guanyador. En el cas que no hi hagi cap més oli presentat en alguna de les categories, el premi es pot declarar desert. L’organització comunicarà els olis guanyadors en les diferents categories.

Una vegada avaluades les mostres, l’organització entregarà els guardons i n’expendrà una acta on s’expressarà el resultat del concurs i s’atorgarà el premi a la mostra guanyadora en cadascuna de les categories:

 • Oli verge extra gran productor: Fruitat Verd Amarg

 • Oli verge extra gran productor: Fruitat Verd Dolç

 • Oli verge extra gran productor: Fruitat Madur

El Jurat podrà declarar deserts alguns dels premis esmentats.

El Jurat no podrà decidir atorgar un accèssit per cap dels tres grups.

Durant la Fira de l’Oli el Patronat podrà comprovar en qualsevol moment que els olis etiquetats com a finalistes i/o guanyadors posats a la venda es corresponen amb els números de LOT presentats al concurs.

7.- PREMIS

Les empreses productores dels olis guanyadors del concurs rebran un diploma acreditatiu del premi. A més, rebran el mateix dia de la seva proclamació uns distintius per penjar-los als envasos d’oli com a reconeixement de l’atorgament del guardó.

8.- ENTREGA DE PREMIS

La proclamació dels premis es farà la nit del primer dia de fira. 

9.-FITXA D’INSCRIPCIÓ 

Millor Oli Panell de Tast - Grans productors

Formulari d'inscripció al Premi del Millor Oli d'Oliva Verge Extra a la Fira de l'Oli i les Garrigues - grans productors
 • Fitxa d'inscripció al Premi del millor oli d'oliva verge extra de la Fira de l'Oli i les Garrigues

  Emplena el següent formulari per inscriure la teva cooperativa o almàssera en aquest premi.
 • Indiqueu el nom de l'oli que presenteu a concurs
  Confirmeu, o no, que teniu una tina amb almenys 3.000 litres d'aquest oli.
 • Especifiqueu el número de LOT que figurarà a l'envàs del producte que presenteu a concurs i que vendreu a la Fira de l'Oli.
 • Data límit de la inscripció: 15 de desembre de 2022 a les 23h

  Les vostres dades personals s'incorporen al fitxer de participants del concurs de l'Oli de la Fira de l'Oli creat per l'Ajuntament de les Borges Blanques amb finalitats informatives i comunicatives. L'Ajuntament, com a responsable del fitxer, us informa que podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació, adreçant-vos a les oficines de l'Ajuntament.