CONCURS DE DIBUIX: FIRA DE L’OLI

El Patronat de la Fira de l’Oli de Les Borges Blanques, organitza un concurs de pintura infantil per a nens i nenes de les escoles de les Borges Blanques, dins els actes de la Fira de les Garrigues.

CATEGORIES:

  • Categoria A: P3

  • Categoria B: P4

  • Categoria C: P5

  • Categoria D: 3r d’EP

  • Categoria E: 5è d’EP

TEMA: Centrat en el paisatge garriguenc: oliveres, l’oli, construccions de pedra seca,… o en les Borges Blanques i el seu entorn.

TÈCNICA: Totalment lliure. Es pot utilitzar qualsevol tipus de tècnica (colors, retoladors, collage, aquarel·la, llapis, ceres…) sempre que s’adapti al format del paper.

No seran admesos els treballs fets amb massa relleu o els collages en els quals els materials no estiguin ben encolats o que deixin rastre.

PRESENTACIÓ: Les obres han de ser originals i inèdites. El paper el facilitarà l’Ajuntament a través del Centre de Recursos. Cal dibuixar a la cara impresa i a la cara no impresa cal fer-hi constar el títol del dibuix, el pseudònim i la categoria.

Els treballs s’han d’acompanyar d’un sobre tancat (no enganxat al dibuix). A l’exterior del sobre hi ha de constar el títol del dibuix, el pseudònim i la categoria; a l’interior les dades completes de l’alumne (nom i cognoms, centre educatiu i curs escolar).

TERMINI: Fins el 29 de novembre de 2019 al CRP de les Garrigues. Cada centre presentarà 6 obres preseleccionades per aula. Seran d’entre aquestes obres preseleccionades que el jurat n’escollirà dues de guanyadores per categoria.

PREMIS: Vals i material de dibuix i escolar pels dos guanyadors de cada categoria.

Categories A, B i C: 1r i 2n premis material escolar i de dibuix.

Categories D i E: 1r premi 60€, 2n premi 30€.

JURAT: Estarà format per persones qualificades en el camp de la pintura, el dibuix i el món educatiu i valorarà la imaginació, la creativitat, l’originalitat i el valor artístic dels treballs.

El veredicte del jurat es farà públic durant la primera quinzena del mes de gener de 2020.

Totes les obres, tant les premiades com les que no, queden en poder de l’Ajuntament de les Borges Blanques, el qual en podrà fer l’ús que cregui més adient.

PREMI LITERARI: FIRA DE L’OLI

L’Ajuntament de les Borges Blanques organitza un premi literari per a nens i nenes de les escoles de les Borges Blanques, dins els actes de la Fira de les Garrigues.

CATEGORIES:

Categoria A – Rodolins: 1r i 2n de CI d’EP

Categoria B – Poemes: 4t (CM) i 6è (CS)d’EP

TEMA: centrat en el paisatge, la cultura, les oliveres, l’oli, de les Garrigues o en les Borges Blanques i el seu entorn.

EXTENSIÓ:

– Categoria A: Com a màxim, 5 rodolins per alumne, presentats com un sol treball.

– Categoria B: Els treball s’hauran de tenir una extensió màxima de 20 versos, repartits en un o més poemes.

PRESENTACIÓ: Les obres han de ser originals i inèdites. Caldrà presentar quatre còpies impreses que s’encapçalaran amb el títol i el pseudònim. S’acompanyaran d’un sobre tancat, a l’exterior del qual hi ha de constar el títol, el pseudònim i la categoria; a l’interior les dades completes de l’alumne (nom i cognoms, centre educatiu i curs escolar).

TERMINI: Fins el 29 de novembre de 2019 al CRP de les Garrigues. Cada centre presentarà 6 obres preseleccionades per aula. Seran d’entre aquestes obres preseleccionades que el jurat n’escollirà dues de guanyadores per categoria.

PREMIS: Vals i material de dibuix i escolar pels dos guanyadors de cada categoria.

Categories A: 1r i 2n premis material escolar i de dibuix.

Categories B: 1r premi 60€, 2n premi 30€.

JURAT: Estarà format per persones qualificades en el camp de la llengua catalana i es valorarà la imaginació, la creativitat, l’originalitat i el valor artístic dels treballs.

El veredicte del jurat es farà públic durant la primera quinzena del mes de gener de 2020.

Totes les obres, tant les premiades com les que no, queden en poder de l’Ajuntament de les Borges Blanques, el qual en podrà fer l’ús que cregui més adient.